กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรมปี 2553 
ลอยกระทง


 
 โครงการประเพณีแห่พรรษา ประจำปี 2553 
  
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล โคกสูง นายแหลมทอง  วัฒนา  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  ร่วมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล และชาวบ้านในตำบลโคกสูงเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนประจำพรรษาพิธีเปิดการแข่งขันขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ 2552
จุดเริ่มต้น สนามกีฬาเทศบาลตำบลโคกสูง - ปราสาทหินพนมวัน

 
กีฬาเทศบาล ประจำปี 2552


ผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเยี่ยมชมเทศบาล

 

"โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่"

 
"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553"
 
วันเสาร์ ที่  9  มกราคม พ.ศ. 2553
ณ สนามเทศบาลตำบลโคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 โครงการมอบเบี้ยยังชีพคนชราและผู้พิการ
 
   
โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส 
 
 

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เิทิดไท้องค์ราชัน
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

 

 
โครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2553
ณ เทศบาลตำบลโคกสูง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒
 เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลโคกสูง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา


 กิจกรรม  "The greatest of the king the greeting of the land"

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น